Hundar + Bil = ?

Visste ni att de finns dem hundar som lärt sig "köra" bil? x)
Tycker de är lite kul, men samtidigt skulle jag inte vilja möta någon i trafiken :o
Vad tycker du? =)
Vad tycker du? =)
Vad tycker du? =)

Tinne!

Tinne slog återigen idag svensk och personligt rekord med 84,7% i Küren! Ett stort grattis från oss alla!!!

GRATTIS Tinne!! :D

 

Älgen..

Hittade denna bild på facebook ihop med denna text...

"This guy raised an abandoned moose calf with his horses, and believe it or not, he has trained it for lumber removal and other hauling tasks. Given the 2,000 pounds of robust muscle, and the splayed, grippy hooves, he claims it is the best work animal he has. He says the secret to keeping the moose around is a sweet salt lick, although, during the rut he disappears for a couple of weeks, but always comes home!"

 
Tycker att det är ganska mäktigt hur man ens kommer på tanken och sen desutom att älgen "går med på det".. :))

Nyheter från http://www.psofsweden.se !!

Unghästtränset ”Teenage Revolution”

Unga hästar kräver en stadig hand, tydliga ramar och konsekventa beslut. Redan under det tidiga utbildningsskedet sätter du grunden för hästens framtida beteende vilket kräver en enorm timing och smidighet från utbildarens sida. Med detta som utgångspunkt, samt att det revolutionerande nackstycket eliminerar risken för oönskat tryck kring hästens känsliga skallbas och berörda muskelfästen, är vårt unghästträns designat. Genom att underlätta för människan erbjuder vi din unghäst bästa möjliga första tränsupplevelse. Att det dessutom är riktigt snyggt ser vi bara som en stor bonus.Teenage Revolution kommer med två nosgrimmor som du kan använda var för sig eller tillsammans. En remontnosgrimma och så den kombinerade kapsonen/grimman som du lätt hakar på och av när du exempelvis longerar din häst före uppsittning.Flexibiliteten som tränset erbjuder innebär inte bara minskad risk att hamna i onödiga konflikter i samband med tränsvänjning, du kan också enkelt använda tränset på alla dina hästar eftersom det justeras med några snabba klick.Samtliga spännen är silverfärgade. Komplett med lädertyglar med stroppar och snabbhakar.Användningsområden: -Klassiskt remontträns -Ett milt bettlöst alternativ -Longeringskapson, solo eller tillsammans med remontgrimman i samband med uppsittning -Grimma, om du vill bli ledd från marken eller ha unghästen som handhäst utan att behöva fästa grimskaftet i bettringarna
 
 
————
 

Dressyrtränset ”Flying Change Revolution”

Dressyrtränset i Revolutionserien har precis som våra övriga träns ett tryckfördelande nackstycke och luftigt, nätt pannband. Nosgrimman är utskuren för att även här lämna kindbenen och nervutskotten fria. Nosgrimman spänns med en paddad platta på remmen samt snabbhake som lätt kan avlägsnas vid behov. Aachenfästet kan tas bort och nosgrimman blir då en stilren ”engelska” nosgrimma.Samtliga spännen är silverfärgade. Komplett med lädertyglar.
 
 
———
 

Hopptränset ”Jump Off Revolution”

Detta träns är främst avsett för hoppning och markarbete och designen på nosgrimman gör att käkbenen och de känsliga nervutskotten lämnas helt fria. Nackstyckets utformning gör att trycket bakom de känsliga öronen och på nacken fördelas och den extra paddingen gör att öronen får större frihet.Pannbandet har också en helt ny design vilket gör att det är luftigt och nätt för att även här ge öronen fritt spelrum och dessutom kan du byta pannband på några sekunder, även när hästen har tränset på sig. Samtliga spännen är silverfärgade. Komplett med lädertyglar.
 
———
 
Bilder David Kebo – www.sthlmphoto.se. Text PS of Sweden.

Forskningskollen: Dressyrhästar ÄR räddare

Några forskare ville testa påståendet om att dressyrhästar är mer lättskrämda än hopphästar. Därför mätte de hästarnas reaktioner och kopplade ihop resultatet med den disciplin hästen tillhörde.

Text: Sara Slottner, husdjursagronom
 
Hästarna testades i sitt hemmaridhus. Testet gick till så att hästen fick en hink med havre att äta ur och sedan observerades hästens reaktion på en svart plastsäck som snabbt drogs längs marken. Samma test gjordes om fem gånger för varje häst och reaktionen graderades på en skala mellan ett och fem.

1. Flykt: Hästen hoppar åt sidan och galopperar iväg mer än fyra språng.
2. Sidsteg: Hästen hoppar åt sidan och travar eller galopperar iväg mellan 2-4 språng.
3. Alert: Hästen rycker till och kan ta upp till två steg åt sidan.
4. Huvud upp: Hästen kastar upp huvudet och slutar äta, men flyttar sig inte.
5. Inget: Hästen uppmärksammar eventuellt händelsen (vänder öga och/eller öra mot objektet) men slutar inte att äta och lyfter inte på huvudet.
 
Två olika studier I den första studien testades 32 varmblodiga ridhästar med i huvudsak svensk eller tysk härstamning. Hästarna var mellan ett och nio år gamla och kategoriserades som hopp- eller dressyrhästar baserat på faderns BLUP-index. För att räknas som hopphäst skulle hästen vara efter en hingst med lägst 110 i hoppindex och 15 enheter lägre i dressyr, och vice versa. Om pappan inte hade svenskt index skulle han ha tävlat på högsta nivå i den aktuella disciplinen. För att få vara med i studien var hästen även tvungen att vara tränad enbart för "sin" disciplin med siktet inställt på tävling (för de hästar som hade åldern inne). I den andra studien testades nittio varmblodiga ridhästar mellan ett och sjutton år. Här delades hästarna upp efter sitt eget index i hoppning och dressyr. En häst bedömdes vara hopphäst om den hade minst 120 i BLUP-index för hoppning och minst tio enheter lägre för dressyr, och tvärtom. Det lägre indexet fick heller inte överstiga 119. För hästar som ännu inte fått något eget index skulle båda föräldrarna tillhöra samma disciplin och ett index beräknades utifrån föräldrarnas avelsindex. Man delade även upp hästarna i tränade och icke tränade, där de som ridits i mer än ett halvår hamnade i gruppen tränade. Fram till dess antog man att träningen för hopp- och dressyrhästar är ganska likvärdig. Det tränade hästarna som var med i studien tränades och tävlades enbart i en disciplin.
 
Starkare reaktioner Studierna fick liknande resultat. Dressyrhästarna reagerade i båda fallen starkare på plastsäcken oavsett ålder och träningsstatus, det fanns en tendens att hopphästarna återgick till havren snabbare. Reaktionen hos hästarna avtog från första till sista testtillfället, särskilt för den tränade gruppen. Den otränade gruppen vande sig inte lika snabbt. Utifrån dessa resultat kan man säga att påståendet om dressyrhästens lättskrämdhet stämmer, och att det inte enbart beror på hur den tränas.
 
Referenser: Claesson Lundin, M. 2005. Fear reactions in riding horses - A comparison between dressage and show jumping horses. Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Examensarbete.
 
von Borstel, U.U.K., Duncan, I.J.H., Claesson Lundin, M. & Keeling, L.J. 2010. Fear reactions in trained and untrained horses from dressage and show-jumping breeding line. Applied Animal Behaviour Science 125 (2010), s.124-131.
 
Artikel hämtad HÄR IFRÅN!

J, Hemskt!!

"En veterinär på Regiondjursjukhuset i Helsingborg har fått en erinran efter att han av ”misstag” avlivade och obducerat fel häst.   

Det var i januari 2010 som shetlandsponnyn insjuknade, ponnyn fick hög feber och behandlades med febernedsättande samt sondades med olja och vatten. Dagen efter var febern något lägre men hästen hade ingen avföring och veterinären som kom ut misstänkte förstoppning, ponnyn sondades igen men den ville inte dricka och den uppförde sig onormalt. Ägaren och veterinären beslutade då att de skulle ta ponnyn till djursjukhuset.
På söndagskvällen när ägaren lämnade sin häst på djursjukhuset så diskuterades det om hästen skulle operas men man kom fram till att man skulle fortsätta med den medicinska behandlingen. Det var dagen efter som den aktuella veterinären tog över behandlingen av shetlandsponnyn, ägaren hade telefonkontakt med honom och fick veta att man tagit prover på hästen samt att den stod på dropp och att den nu hade haft avföring. Dagen efter mådde hästen något bättre, men det var kortvarigt för påföljande dag så fick ägaren information om att den inte ätit något och att hästen hade feber igen. Febern gick återigen ned men hästen ville inte äta, så ägaren frågade veterinären om hon kunde komma förbi med lite morötter, melass och kraftfoder till sin häst det gick bra. När hon kom till djursjukhuset så undersöktes hästen, veterinären tittade i svalget och såg att den var sårig han konstaterade samtidigt att ponnyn luktade illa från nästan och munnen. Vid det här tillfället frågade ägaren varför man inte valde att behandla med antibiotika och fick till svar att man ville invänta provsvaren och se vad de visade på.
När provsvaren kom så visade de på att hästen hade ett lågt antal vita blodkroppar, ägaren undrade då återigen om inte de skulle ge hästen antibiotika, veterinären ville först göra en ultraljudsundersökning, de kom överens om att han skulle kontakta henne efter den undersökningen. Enligt ägaren så ringde veterinären upp henne senare på kvällen och då hade man inte gjort någon ultraljudsundersökning, veterinären kunde inte svara på om hästen hade feber eller om den hade ätit under eftermiddagen, hästägaren tyckte att veterinären verkade ointresserad. En ny kontakt skulle tas påföljande dag efter ultraljudsundersökningen som skulle ske klockan 11,00.

Veterinären ringde inte på utlovad tid, men det reagerade inte hästägaren över eftersom han ofta ringt senare än utlovat. Ägaren bestämde sig för att åka och hälsa på sin ponny, när hon kom till ponnyns box så var den tom och hon frågade några skötare var hästen var men de försvann in i ett rum. Hon letade vidare men hittade inte sin häst, efter en stund kom den behandlande veterinären och han sa att de hade avlivat hästen som de ju hade kommit överens om, han sa även att han hade ringt som utlovat klockan 11.00 och att de tillsammans hade kommit fram till beslutet att avliva hästen.

Veterinären har anfört att han behandlade hästen på grund av att den visade på tecken som tydde på kolik och han misstänkte även tarmfelläge. Han påtalar även att hästen när den kom till djursjukhuset uppvisade allvarliga symptom och att det kunde tyda på livshotande sjukdomstillstånd. Allmäntillståndet hos ponnyn var kraftigt påverkat den 12 februari och vid den cytologiska undersökningen gjordes fynd som enligt veterinären var förenliga med kraftig bukhinneinflammation, prognosen bedömdes i det läget som mycket dålig. Veterinären kontaktade då det som han trodde var rätt hästägare och de fick tillstånd till avlivning och obduktion. Så när han träffade på hästägaren så trodde han att hon kommit för att få information om obduktionen av hästen och det var nu han fick kunskap om att den som han hade pratat med per telefon inte var ”rätt hästägare”. Han hade med andra ord låtit avliva fel häst och även obducerat en häst utan att hästägaren blivit kontaktad. Anledningen till förväxlingen var enligt veterinären att man hade två hästar som var aktuella för avlivning, han svarar även att prognosen för shetlandsponnyn var ”hopplös” och att avlivning var det enda realistiska.

Hästägaren kontaktade den ”personen” som veterinären prata med när det gällde avlivningen av hästen, den djurägaren kunde då berättade att vid den aktuella kontakten med veterinären så hade djurägaren flera gånger fått påtalat att det var fel namn på hästen.

Beslut
Jordbruksverket anser att veterinären i fråga” har agerat försumligt i sin yrkesutövning. Han har avlivat en häst utan att försäkra sig om korrekt identitet med förödande effekt för både djur och djurägare.
Ansvarsnämndens bedömer det som att hästen uppvisade tydliga tecken på infektion, behandlande veterinär borde ha reagerat på resultatet av blodproverna och fortsatt att utreda orsakerna till infektionen. De skriver även att veterinären borde ha övervägt att sätta in behandling med antibiotika vilket hästägaren påtalat för veterinären. I beslutet konstaterar de även att hästens tillstånd var så dåligt i slutskedet så att ett beslut om avlivning får anses korrekt, men att veterinären borde ha förvissat sig om att medgivandet inhämtades från rätt djurägare.
De försummelser som veterinären gjort är så allvarliga att han inte kan undgå en disciplinpåföljd i form av en erinran."


Jag tycker det är hemskt hur man kunde "blanda ihop" både hästägare och hästar... :((


Slobber mash likvärdigt med betfor?

Hej Jenny! Vi har diskuterat betforens betydelse i vårt stall. När jag skulle köpa betfor var det slut och fick rådet att köpa slobber mash istället då det gjorde att min ponny skulle hålla energin mer långsiktigt än betfor. Mina stallkompisar anser att det är ett komplement till betfor men vad jag har kunnat läsa mig till är betfor ungefär som för oss när vi äter en chokladbit, dvs en snabb energikick som går över lika fort. Undrad därför om det är ett vettigt val att bara ge slobber mash (ca 0,25 kg/ dag) till vår maxade D-ponnny? MVH Veronika

Jenny Redgårds svar:
 
Hej Veronika!

Jag tycker inte att man kan jämföra betfor och slobber mash som likvärdiga fodermedel. De har helt olika sammansättning. Du ska alltid utgå från ditt grovfoder när du väljer kraftfoder, börja med att analysera ditt grovfoder och ta reda på om din häst alls behöver något komplement till detta. Med ett bra grovfoder täcks oftast hela hästens behov av energi och protein och då behövs bara tillskott av mineraler, om ens det.
Betfor är ett bra fodermedel för hästar eftersom det innehåller mycket fibrer som är positivt för hästens matsmältning och ingen stärkelse som andra spannmålsbaserade fodermedel. Det kan absolut inte jämföras med godis för oss. Betfor innehåller visserligen 20% socker pga att melass är tillsatt, men som sagt även mycket fibrer. Det är viktigt att inte blanda ihop socker och stärkelse. Stärkelse stora mängder är ett större problem för hästar en socker, eftersom socker finns i ganska stora mängder i gräs, det fodermedel som hästen är skapt för att äta.

Vänliga hälsningar
Jenny Redgård


Gymnasieelev knivskuren i skolan

Gymnasieelev knivskuren i skolan

Örebro. En 17-årig elev på en gymnasieskola i Örebro knivskars och fick föras till sjukhus i samband med ett bråk i skolan på måndagseftermiddagen.

– Han blev knivskuren i underbenet. Han är inte allvarligt skadad, säger gymnasiechefen Thomas Gustafsson till Nerikes Allehandas nyhetssajt.

En 16-årig elev på skolan har förhörts av polis, misstänkt för knivskärningen.

– Det var ett bråk mellan två personer. Det började med knuffar. Sedan kom det fram en kniv, säger Thomas Gustafsson.

 

Hämtat från Aftonbladet.se


RSS 2.0